اين رباط  در داخل شهر فريمان  است. قسمت هاي داخلي اين بنا شامل حجره ها، اصطبل، هشتي ورودي و حياط مركزي است و نماي بيروني آن داراي چهار برج مي باشد. از جمله رباط هاي با پلان مربعي مشتمل بر قوس ها، درگاهي ايوان، ورودي و ساير ويژگي هاي خاص است. بنابر شواهد اين بنا در دوره صفويه بنيان گرديده و بعدها نيز مورد مرمت و بازپيرايي قرار گرفته است. رباط فريمان پيش از اين در راه يكي از مسيرهاي فرعي راه ابريشم كه سنگ بست را به هرات متصل مي كرد، واقع شده بود.        

    

levitra générique cialis en ligne cialis pas cher viagra achat cialis 20mg kamagra 100 kamagra gel viagra sans ordonnance cialis générique viagra pas cher levitra générique viagra generique cialis pas cher viagra hinta cialis kopen priligy bestellen viagra pillen viagra pris Kjøp Cialis